Klimasats-prosjekt

Klimatiltak på videregående skoler i Nordland

Fylke: Nordland
Søker: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Jun 2017
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: