Klimasats-prosjekt

Klimatiltak på videregående skoler i Nordland

Prosjektnavn: Klimatiltak på videregående skoler i Nordland
Fylke: Nordland (N)
Søker: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt