Klimasats-prosjekt

Klimavenleg mobilitet Frekhaug-Flatøy-Knarvik

Fylke: Vestland
Søker: MELAND KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Sep 2018
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: