Klimasats-prosjekt

Klimavenleg mobilitet Frekhaug-Flatøy-Knarvik

Prosjektnavn: Klimavenleg mobilitet Frekhaug-Flatøy-Knarvik
Fylke: Vestland (N)
Søker: MELAND KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging