Klimasats-prosjekt

Klimavenlege omsorgsbustader i Eid kommune

Fylke: Vestland
Søker: EID KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Nov 2020
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Eid kommune har bygd nye klimavennlige omsorgsboliger som passivhus i massivtre.

Klimagassregnskapet for prosjektet viser en utslippsreduksjon på 47% sammenliknet med referansebygg, der materialer står for 35%.

Relevante lenker