Klimasats-prosjekt

Klimavenlege omsorgsbustader i Eid kommune

Prosjektnavn: Klimavenlege omsorgsbustader i Eid kommune
Fylke: Vestland (N)
Søker: EID KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Bygg

Eid kommune har bygd nye klimavennlige omsorgsboliger som passivhus i massivtre.

Klimagassregnskapet for prosjektet viser en utslippsreduksjon på 47% sammenliknet med referansebygg, der materialer står for 35%.

Relevante lenker