Klimasats-prosjekt

Klimavennlig innsamling av avfall

Prosjektnavn: Klimavennlig innsamling av avfall
Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 750 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Avfall og deponi, Maskiner og kjøretøy