Klimasats-prosjekt

Klimavennlig innsamling av avfall

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 750 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Apr 2019
Type tiltak: Avfall og deponi, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: