Klimasats-prosjekt

Klimavennlig kommunal transport

Prosjektnavn: Klimavennlig kommunal transport
Fylke: Viken (N)
Søker: SKI KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Elsykkel, Lade tjenestebiler