Klimasats-prosjekt

Klimavennlig kommunal transport

Fylke: Akershus
Søker: SKI KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Jun 2018
Type tiltak: Elsykkel, Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: