Klimasats-prosjekt

Klimavennlig nærmiljøtransport

Prosjektnavn: Klimavennlig nærmiljøtransport
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: RØROS KOMMUNE
Tilskudd: 40 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Lade tjenestebiler