Klimasats-prosjekt

Klimavennlig nærmiljøtransport

Fylke: Trøndelag (N)
Søker: RØROS KOMMUNE
Tilskudd: 40 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Jan 0001
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: