Klimasats-prosjekt

Klimavennlig tjenestemobilitet i Bergen kommune

Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE - BYMILJØETATEN
Tilskudd: 1 225 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Sep 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: