Klimasats-prosjekt

Klimavennlig tjenestemobilitet i Bergen kommune

Prosjektnavn: Klimavennlig tjenestemobilitet i Bergen kommune
Fylke: Vestland (N)
Søker: BERGEN KOMMUNE - BYMILJØETATEN
Tilskudd: 1 225 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Lade tjenestebiler