Klimasats-prosjekt

Klimavennlig transport – gjennomføring av tiltak

Prosjektnavn: Klimavennlig transport – gjennomføring av tiltak
Fylke: Viken (N)
Søker: NEDRE EIKER KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Elsykkel