Klimasats-prosjekt

Klimavennlig transport – gjennomføring av tiltak

Fylke: Buskerud
Søker: NEDRE EIKER KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Sep 2017
Type tiltak: Elsykkel
Søknad:
Tilsagn: