Klimasats-prosjekt

Klimavennlig transport

Prosjektnavn: Klimavennlig transport
Fylke: Innlandet (N)
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 1 088 400
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Hamar kommune ønsker å gå over til mer klimavennlig transport og redusere bilbruk. For å oppnå dette har kommunen anskaffet elsykler, etablert ladepunkter, bildelingstjenester og begynt å erstatte kommunens fossile bilpark med elektriske person- og varebiler.

Prosjektet ble videreført i 2018 med mål om at hele kommunens bilpark skal bli elektrisk.

Relevante lenker