Klimasats-prosjekt

Klimavennlig transport

Fylke: Innlandet
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 1 088 400
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Mar 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

Hamar kommune ønsker å gå over til mer klimavennlig transport og redusere bilbruk. For å oppnå dette har kommunen anskaffet elsykler, etablert ladepunkter, bildelingstjenester og begynt å erstatte kommunens fossile bilpark med elektriske person- og varebiler.

Prosjektet ble videreført i 2018 med mål om at hele kommunens bilpark skal bli elektrisk.

Relevante lenker