Klimasats-prosjekt

Klimavennlige menyer i kommunal matservering

Fylke: Østfold
Søker: FREDRIKSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 700 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Mar 2018
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Fredrikstad kommune ønsket å redusere klimagassutslipp ved å velge klimavennlige matvarer. Kommunen har laget menyer som både er klimavennlige og som gir et godt sammensatt næringsinnhold (se under).

Kommunen har også kartlagt klimafotavtrykket knyttet til innkjøp av mat og fått laget en kalkulator for å beregne avtrykket. Last ned klimakalkulatoren her:

Relevante lenker