Klimasats-prosjekt

Klimavennlige menyer i kommunal matservering

Prosjektnavn: Klimavennlige menyer i kommunal matservering
Fylke: Viken (N)
Søker: FREDRIKSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 700 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Mat

Fredrikstad kommune ønsket å redusere klimagassutslipp ved å velge klimavennlige matvarer. Kommunen har laget menyer som både er klimavennlige og som gir et godt sammensatt næringsinnhold (se under).

Kommunen har også kartlagt klimafotavtrykket knyttet til innkjøp av mat og fått laget en kalkulator for å beregne avtrykket. Last ned klimakalkulatoren her:

Relevante lenker