Klimasats-prosjekt

Klimavirkninger av ei Bypakke for Arendalsregionen

Fylke: Agder
Søker: AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Mai 2018
Type tiltak: Klimabudsjett og ledelse, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: