Klimasats-prosjekt

Kollektive ladeløsninger

Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Okt 2020
Type tiltak: Lade annet
Søknad:
Tilsagn: