Klimasats-prosjekt

Kollektive ladeløsninger

Prosjektnavn: Kollektive ladeløsninger
Fylke: Vestland (N)
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Lade annet