Klimasats-prosjekt

Kollektivknutepunkt Mysen

Fylke: Østfold
Søker: EIDSBERG KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Sep 2018
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn: