Klimasats-prosjekt

KomByggTre

Prosjektnavn: KomByggTre
Fylke: Vestland (N)
Søker: FYLKESMANNEN I HORDALAND
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Bygg, Nettverk