Klimasats-prosjekt

KomByggTre

Fylke: Vestland
Søker: FYLKESMANNEN I HORDALAND
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Jan 2018
Type tiltak: Bygg, Nettverk
Søknad:
Tilsagn: