Klimasats-prosjekt

Kommunedelplan for sykkel

Fylke: Nordland
Søker: BODØ KOMMUNE, TEKNISK AVD. VED BYPLAN
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Des 2017
Type tiltak: Arealplanlegging, Sykkel
Søknad:
Tilsagn: