Klimasats-prosjekt

Kommunedelplan for sykkel

Prosjektnavn: Kommunedelplan for sykkel
Fylke: Nordland (N)
Søker: BODØ KOMMUNE, TEKNISK AVD. VED BYPLAN
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Arealplanlegging, Sykkel