Klimasats-prosjekt

Konseptutvikling fjordkjøling av Oslo sentrum

Fylke: Oslo
Søker: KLIMAETATEN
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Nov 2017
Type tiltak: Arealplanlegging, Energi
Søknad:
Tilsagn: