Klimasats-prosjekt

Konseptutvikling fjordkjøling av Oslo sentrum

Prosjektnavn: Konseptutvikling fjordkjøling av Oslo sentrum
Fylke: Oslo (N)
Søker: KLIMAETATEN
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Arealplanlegging, Energi