Klimasats-prosjekt

Kunnskap og nettverk for klimaløft i Ålesundregionen

Prosjektnavn: Kunnskap og nettverk for klimaløft i Ålesundregionen
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: ÅLESUND KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Arealplanlegging, Nettverk