Klimasats-prosjekt

Kunnskap og nettverk for klimaløft i Ålesundregionen

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: ÅLESUND KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Aug 2019
Type tiltak: Arealplanlegging, Nettverk
Søknad:
Tilsagn: