Klimasats-prosjekt

Ladeinfrastruktur for drosjar i Bergen køyreområde

Fylke: Vestland
Søker: HORDALAND FYLKESKOMMUNE, REGIONALAVDELINGA, KLIMA- OG NATURRESSURSSEKSJONEN
Tilskudd: 1 750 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Jan 2020
Type tiltak: Drosjer, Lade annet
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: