Klimasats-prosjekt

Ladeinfrastruktur for drosjar i Bergen køyreområde

Prosjektnavn: Ladeinfrastruktur for drosjar i Bergen køyreområde
Fylke: Vestland (N)
Søker: HORDALAND FYLKESKOMMUNE, REGIONALAVDELINGA, KLIMA- OG NATURRESSURSSEKSJONEN
Tilskudd: 1 750 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Drosjer, Lade annet