Klimasats-prosjekt

Ladeinfrastruktur på Hvaler 2016–2020

Fylke: Østfold
Søker: HVALER KOMMUNE
Tilskudd: 280 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Sep 2017
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: