Klimasats-prosjekt

Ladeinfrastruktur på Hvaler 2016–2020

Prosjektnavn: Ladeinfrastruktur på Hvaler 2016–2020
Fylke: Viken (N)
Søker: HVALER KOMMUNE
Tilskudd: 280 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Lade tjenestebiler