Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for elbiler i Meland kommune

Fylke: Vestland
Søker: MELAND KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Jun 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Meland kommune har etablert 13 ladepunkter for kommunale elbiler på Meland sykehjem.

Relevante lenker