Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for elbiler i Meland kommune

Prosjektnavn: Ladepunkter for elbiler i Meland kommune
Fylke: Vestland (N)
Søker: MELAND KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Meland kommune har etablert 13 ladepunkter for kommunale elbiler på Meland sykehjem.

Relevante lenker