Klimasats-prosjekt

Ladepunkt for biler til kommunal drift

Fylke: Akershus
Søker: FROGN KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Jan 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: