Klimasats-prosjekt

Ladepunkt for biler til kommunal drift

Prosjektnavn: Ladepunkt for biler til kommunal drift
Fylke: Viken (N)
Søker: FROGN KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Lade tjenestebiler