Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for å kunne anskaffe kommunale elbiler

Prosjektnavn: Ladepunkter for å kunne anskaffe kommunale elbiler
Fylke: Viken (N)
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 700 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Lade tjenestebiler