Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for å kunne anskaffe kommunale elbiler

Fylke: Akershus
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 700 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Okt 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: