Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for elbiler i Meldal kommune

Fylke: Trøndelag (N)
Søker: MELDAL KOMMUNE
Tilskudd: 365 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Jan 0001
Type tiltak: Lade annet
Søknad:
Tilsagn: