Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for elbiler i Meldal kommune

Fylke: Trøndelag
Søker: MELDAL KOMMUNE
Tilskudd: 365 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016
Type tiltak: Lade annet
Søknad:
Tilsagn: