Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for elbiler i Meldal kommune

Prosjektnavn: Ladepunkter for elbiler i Meldal kommune
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: MELDAL KOMMUNE
Tilskudd: 365 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Lade annet