Klimasats-prosjekt

Ladepunkter ved kommunale virksomheter

Prosjektnavn: Ladepunkter ved kommunale virksomheter
Fylke: Viken (N)
Søker: RØYKEN KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Lade tjenestebiler