Klimasats-prosjekt

Ladepunkter ved kommunale virksomheter

Fylke: Akershus
Søker: RØYKEN KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Nov 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: