Klimasats-prosjekt

Ladestasjon til elbiler ved offentlige bygg

Prosjektnavn: Ladestasjon til elbiler ved offentlige bygg
Fylke: Viken (N)
Søker: EIDSVOLL KOMMUNE
Tilskudd: 140 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Lade tjenestebiler