Klimasats-prosjekt

Ladestasjon til elbiler ved offentlige bygg

Fylke: Akershus
Søker: EIDSVOLL KOMMUNE
Tilskudd: 140 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Sep 2017
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: