Klimasats-prosjekt

Ladestasjoner for kommunale elbiler

Fylke: Buskerud
Søker: DRAMMEN KOMMUNE
Tilskudd: 750 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Des 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: