Klimasats-prosjekt

Ladestasjoner for kommunale elbiler

Prosjektnavn: Ladestasjoner for kommunale elbiler
Fylke: Viken (N)
Søker: DRAMMEN KOMMUNE
Tilskudd: 750 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Lade tjenestebiler