Klimasats-prosjekt

Ladestasjoner i Hof

Fylke: Vestfold
Søker: HOLMESTRAND KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Nov 2018
Type tiltak: Lade annet
Søknad:
Tilsagn:

Holmestrand kommune skulle etablere fem ladestasjoner, men prosjektet ble dessverre ikke gjennomført. 

Relevante lenker