Klimasats-prosjekt

Lokal produksjon og anvendelse av biokull

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 240 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Jun 2017
Type tiltak: Energi, Forprosjekt, Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Stavanger kommune har gjennomført et forprosjekt på biokull, med formål om å vurdere karbonlagring og om det er mulig å produsere og anvende biokullet lokalt. Prosjektet konkluderte med at det er flere muligheter for å produsere og anvende biokull, og at det vil ha en rekke klimagevinster.

I 2020 fikk kommunen Klimasats-støtte til å erstatte naturgass med biokull og flis som energikilde i nærvarmenettet til Søra Bråde, et område med rekkehus og butikker. Kommunen skal bygge et underjordisk nærlager for flis, og i tillegg til å produsere varme, vil anlegget også produsere biokull (se lenke under). 

Relevante Klimasats-prosjekter

Forprosjektet ble gjort parallelt med et annet Klimasats-støttet prosjekt på fjernvarme. Resultatene fra forprosjektet har også blitt brukt av Sandnes kommune i Klimasats-støttedede prosjekter på biokull.

Relevante lenker