Klimasats-prosjekt

Merkostnader til prosjektering av massivtrebygg

Fylke: Østfold
Søker: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 3 750 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Nov 2019
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Østfold fylkeskommune skulle sammen med Hobøl, Rakkestad og Halden kommuner bygge seks kommunale bygg i massivtre. Tre som byggemateriale kan være et positivt klimatiltak hvis det benyttes i store volum og erstatter materialer som betong eller stål.

Underveis ble et syvende bygg inkludert i prosjektet, og av prosjektets totalt syv bygg ble fem oppført med utstrakt bruk av tre. I tillegg til massivtre ble andre klimatiltak iverksatt i byggene, blant annet energiløsninger, sykkelparkeringer og elbilladere.

Erfaringer

I 2019 arrangerte fylkeskommunen et erfaringsdelingsseminar for kommuner om bygging i tre som klimatiltak. Se lenken under for videopptak fra seminaret.

Erfaringer fra prosjektet er samlet i to dokumenter, et med vanlige spørsmål og svar og det andre med råd og eksempler. Dokumentene er tilgjengelig for nedlasting i listen nedenfor.

Relevante lenker