Klimasats-prosjekt

Miljønettverk Nedre Romerike

Fylke: Akershus
Søker: AURSKOG-HØLAND KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Jun 2019
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn: