Klimasats-prosjekt

Miljøsatsting som konkurransefordel

Fylke: Innlandet
Søker: KONGSVINGER KOMMUNE
Tilskudd: 140 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Okt 2016
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet
Søknad:
Tilsagn: