Klimasats-prosjekt

Mobilitetsarbeid for redusert bilbruk i Asker

Fylke: Akershus
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 170 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Aug 2018
Type tiltak: Holdning og undervisning, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: