Klimasats-prosjekt

Mobilitetsarbeid for redusert bilbruk i Asker

Prosjektnavn: Mobilitetsarbeid for redusert bilbruk i Asker
Fylke: Viken (N)
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 170 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Holdning og undervisning, Reisevaner