Klimasats-prosjekt

Mobilitetstrategi – miljøvennlige reiser i Østfold

Prosjektnavn: Mobilitetstrategi – miljøvennlige reiser i Østfold
Fylke: Viken (N)
Søker: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 750 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Reisevaner