Klimasats-prosjekt

Mobilitetstrategi – miljøvennlige reiser i Østfold

Fylke: Viken (N)
Søker: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 750 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Nov 2017
Type tiltak: Reisevaner
Søknad:
Tilsagn: