Klimasats-prosjekt

Mulighetsstudie for elproduksjon fra solceller i Bodø kommune

Prosjektnavn: Mulighetsstudie for elproduksjon fra solceller i Bodø kommune
Fylke: Nordland (N)
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Energi, Forprosjekt