Klimasats-prosjekt

Mulighetsstudie for elproduksjon fra solceller i Bodø kommune

Fylke: Nordland
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Jan 2018
Type tiltak: Energi, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: