Klimasats-prosjekt

Nettverk for innovative og aktive klimakommuner

Fylke: Innlandet
Søker: GRAN KOMMUNE
Tilskudd: 125 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Jan 2018
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn: