Klimasats-prosjekt

Ny grunnskole – lokalsamfunnets miljøleder

Prosjektnavn: Ny grunnskole – lokalsamfunnets miljøleder
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: SAUHERAD KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt