Klimasats-prosjekt

Ny grunnskole – lokalsamfunnets miljøleder

Fylke: Telemark
Søker: SAUHERAD KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Jun 2018
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: