Klimasats-prosjekt

"Økt matvinn" – redusert matsvinn i Asker kommune

Prosjektnavn: "Økt matvinn" – redusert matsvinn i Asker kommune
Fylke: Viken (N)
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Mat