Klimasats-prosjekt

"Økt matvinn" – redusert matsvinn i Asker kommune

Fylke: Akershus
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Mar 2018
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn: