Klimasats-prosjekt

Pådriver for bærekraftig stedsutvikling og areal- og transportplanlegging

Fylke: Innlandet
Søker: GRAN KOMMUNE
Tilskudd: 715 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Mar 2020
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Hadelandskommunene Gran og Lunner har hatt en felles prosjektstilling som har jobbet med klimavennlig stedsutvikling.

Målet med prosjektet har vært å finne løsninger som skaper et attraktivt lokalsamfunn og samtidig tar klima- og miljøhensyn.

Relevante lenker