Klimasats-prosjekt

Pådriver for bærekraftig stedsutvikling og areal- og transportplanlegging

Prosjektnavn: Pådriver for bærekraftig stedsutvikling og areal- og transportplanlegging
Fylke: Innlandet (N)
Søker: GRAN KOMMUNE
Tilskudd: 715 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging

Hadelandskommunene Gran og Lunner har hatt en felles prosjektstilling som har jobbet med klimavennlig stedsutvikling.

Målet med prosjektet har vært å finne løsninger som skaper et attraktivt lokalsamfunn og samtidig tar klima- og miljøhensyn.

Relevante lenker