Klimasats-prosjekt

Partnerskap: klimagassreduksjon og grønn verdiskaping

Prosjektnavn: Partnerskap: klimagassreduksjon og grønn verdiskaping
Fylke: Viken (N)
Søker: AKERSHUS FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Forprosjekt, Samarbeid med næringslivet