Klimasats-prosjekt

Partnerskap: klimagassreduksjon og grønn verdiskaping

Fylke: Akershus
Søker: AKERSHUS FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Okt 2017
Type tiltak: Forprosjekt, Samarbeid med næringslivet
Søknad:
Tilsagn: