Klimasats-prosjekt

Plan for energistasjoner

Prosjektnavn: Plan for energistasjoner
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: VESTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 174 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Energistasjon, Forprosjekt, Maskiner og kjøretøy