Klimasats-prosjekt

Plan for energistasjoner

Fylke: Vestfold
Søker: VESTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 174 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Okt 2017
Type tiltak: Energistasjon, Forprosjekt, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: