Klimasats-prosjekt

Prosjektplan kommunedelplan for ny by på flyplassområdet

Fylke: Nordland
Søker: BODØ KOMMUNE PROSJEKT NY BY - NY FLYPLASS
Tilskudd: 1 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Mar 2018
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Bodø kommune har laget en veileder for prosessen med å lage en kommunedelplan for en ny og klimavennlig bydel. Veilederen kan lastes ned under.

Klimavennlig kommunedelplan

I 2018 fikk kommunen støtte til å jobbe videre med klimavennlig planlegging.

Relevante lenker