Klimasats-prosjekt

Prøvekjøre elsykkel for ungdom

Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Okt 2018
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel
Søknad:
Tilsagn: