Klimasats-prosjekt

Prøvekjøre elsykkel for ungdom

Prosjektnavn: Prøvekjøre elsykkel for ungdom
Fylke: Vestland (N)
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel