Klimasats-prosjekt

Regionalplan for Jæren reduserer klimagassutslipp

Fylke: Rogaland
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Mai 2018
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: