Klimasats-prosjekt

Regionalplan for Jæren reduserer klimagassutslipp

Prosjektnavn: Regionalplan for Jæren reduserer klimagassutslipp
Fylke: Rogaland (N)
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Arealplanlegging