Klimasats-prosjekt

Reis smart hver dag i Levanger

Fylke: Trøndelag
Søker: LEVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 1 400 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Okt 2019
Type tiltak: Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Levanger kommune ønsket å redusere bilbruken i Levanger sentrum. Kommunen hadde utfordringer med fulle parkeringsområder, ledige plasser på bussen og økende biltrafikk i sentrum.

Som svar på disse utfordringene har kommunen gjennomført en rekke ulike tiltak for å begrense biltrafikken og fremme sykkel, gange og kollektivtransport. Prosjektet "Reis smart" er gjennomført i flere etapper og fikk Klimasats-støtte i 2016, 2017 og 2018.

Resultater

  • I samarbeid med andre medlemmer av Reis-smart prosjektet har man testet ut om det er mulig å tilby sykkel til ansatte mot at de gir fra seg parkeringsbeviset sitt. Dette ble prøvd ut i stor skala med Helse Nord‐Trøndelag, hvor 270 ansatte leverte inn sitt parkeringsbevis og mottok enten en elsykkel eller en tråsykkel i retur.
  • Levanger videregående skole har fjernet muligheten for gratis parkering for elevene og innførte avgiftsparkering. Dette førte til at elevene sluttet å kjøre bil til skolen, eller at de gikk sammen i grupper og samkjørte.
  • Det er opprettet et nett av sykkelparkeringshus. Sykkelparkeringshusene er åpne for alle som måtte ønske å parkere sykkel under tak.
  • Kommunen har gått til innkjøp av elsykler som kommunens innbyggere kan låne, og kommunen har i tillegg gitt privatpersoner tilskudd til kjøp av elsykkel.
  • Levanger kommune har opprettet et eget bysykkelsystem. Dette er Norges mest avanserte bysykkelsystem i Norges minste by med bysykler.
  • Billettprisene for buss har blitt redusert over en avgrenset tidsperiode.
  • Kommunen har lyktes med å få flere til å sykle og gå, og langt flere har i dag lett tilgang på sykler slik at de kan velge å benytte seg av sykkel fremfor motoriserte kjøretøy.

Erfaringer

  • Etablering av bysykkelordning i Levanger by krevde mer planlegging enn antatt. Dette skyldtes at det tidligere ikke eksisterte noen bysykkelordninger i småbyer og at kommunen dermed måtte utføre et nybrottsarbeid.
  • Siden mange bybusser i Nord-Trøndelag gikk tomme, ønsket kommunen å teste ut om det ble mer attraktivt å ta bussen dersom prisene ble redusert. Det viste seg at busstilbudet ble betydelig mer attraktivt med reduserte priser.
  • Levanger kommune har erfart at det lønner seg å sette tydelige mål, involvere næringsliv og engasjere innbyggerne ved gjennomføring av klimaprosjekter. Det er også viktig å ta kontakt med andre kommuner.
Relevante lenker