Klimasats-prosjekt

Samarbeid i industrisymbiose

Fylke: Troms
Søker: LENVIK KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Sep 2017
Type tiltak: Biogass, Energi
Søknad:
Tilsagn: