Klimasats-prosjekt

Samarbeid i industrisymbiose

Prosjektnavn: Samarbeid i industrisymbiose
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: LENVIK KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Biogass, Energi