Klimasats-prosjekt

Samspill sykkel og buss: Konnerud-Drammen sentrum

Fylke: Buskerud
Søker: DRAMMEN KOMMUNE
Tilskudd: 240 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Okt 2016
Type tiltak: Sykkel, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn: