Klimasats-prosjekt

Samspill sykkel og buss: Konnerud-Drammen sentrum

Prosjektnavn: Samspill sykkel og buss: Konnerud-Drammen sentrum
Fylke: Viken (N)
Søker: DRAMMEN KOMMUNE
Tilskudd: 240 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Sykkel, Reisevaner