Klimasats-prosjekt

Sensorer og redusert transport ved avfallsinnhenting

Fylke: Østfold
Søker: HALDEN KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Okt 2019
Type tiltak: Avfall og deponi, IKT/teknologi, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Halden kommune ville optimalisere avfallsinnhentingen for å få en mer effektiv transport og lavere klimagassutslipp. De installerte derfor sensorer på 160 containere rundt om i Halden, som måler når de er fulle. Dermed kunne de gå fra rutebasert henting, der containerne tømmes til faste tider, og over til et sensorbasert system der containerne sier fra når det er behov for å tømmes. Kommunen reduserer også kostnader ved å slippe unødvendig kjøring.

Resultater

  • Det gjennomsnittlige fyllenivået i containere ved henting har økt for flere fraksjoner (papir, papir nedgravd, glass nedgravd, restavfall og næringsavfall). Det betyr mindre unødvendig kjøring for å tømme containere som ikke er fulle. I søknaden beregnet kommunen en mulig forventet besparelse i størrelsesorden 250 000‐ 300 000 kr per år.
  • Fulle containere som før ble "glemt", blir nå hentet tidligere. Overfylte containere har blitt et mindre problem.
  • Halden forventer at med mer erfaring så vil fyllingsgraden på avfallsbeholdere øke og antall hentinger reduseres.

Erfaringer

  • Den største gevinsten fra prosjektet er at kommunen tar i bruk ny teknologi som kan begrense transportbehovet. Av de ca. 100 avfallsselskapene i Norge er det ifølge kommunen kun 12-15 som har tatt i bruk sensorteknologien. Det er kun noen få som har mer enn 50 sensorer i bruk.
  • Kommunens erfaring er at det mangler mye kompetanse på dette området. For nye aktører anbefales det å samarbeide med kommuner som har erfaring.
  • En praktisk erfaring er at avfallsbrønner går fortere å tømme enn gammeldagse containere. Tidsforbruk henger mer sammen med drivstofforbruk enn kjørte kilometer.
  • Konklusjonen er derfor at det må fokuseres mer på tid ved tømming enn kun kjørte kilometer.
  • Kommunen har blitt mer bevisst på klimagassutslippene ved avfallsinnhenting. Dette har medvirket i at kommunen nå har valgt å gå inn for at nye renovasjonskjøretøy skal bruke biogass.