Klimasats-prosjekt

Skårersletta fra bilvei til bygate

Prosjektnavn: Skårersletta fra bilvei til bygate
Fylke: Viken (N)
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE AVD PROSJEKT
Tilskudd: 600 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging