Klimasats-prosjekt

Skårersletta fra bilvei til bygate

Fylke: Akershus
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE AVD PROSJEKT
Tilskudd: 600 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Aug 2017
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: