Klimasats-prosjekt

SMART CITY LIVE – fullskala bylaboratorium

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Apr 2017
Type tiltak: Forprosjekt, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn: