Klimasats-prosjekt

SMART CITY LIVE – fullskala bylaboratorium

Prosjektnavn: SMART CITY LIVE – fullskala bylaboratorium
Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Forprosjekt, Reisevaner