Klimasats-prosjekt

Smartskog: klimavennlig bruk av lokal skog

Fylke: Agder (N)
Søker: BIRKENES KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Jan 0001
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet, Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn: