Klimasats-prosjekt

Smartskog: klimavennlig bruk av lokal skog

Prosjektnavn: Smartskog: klimavennlig bruk av lokal skog
Fylke: Agder (N)
Søker: BIRKENES KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet, Landbruk og skog